Рецензування статей

Усі статті, подані в редакцію журналу «Міжнародна економічна політика», проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України, Польщі, Словаччини, Латвії. Наразі, до складу редакційної колегії журналу входить 17 докторів наук, професорів. Редакція журналу намагатиметься якнайшвидше, протягом місяця з моменту отримання статті, повідомити автора про результати такої перевірки (чи прийнято статтю до друку, чи вона вимагає доопрацювання, чи стаття не приймається). Члени редакційної колегії дотримуються етичних норм рецензентів, визначених документами міжнародних і українських організацій. Детально ознайомитися з процедурою анонімного рецензування та відбору статей можна у Посібнику для авторів та рецензентів.

Навіщо подавати статті в журнали, що мають анонімну процедуру рецензування та відбору статей?

По-перше, як науковець та дослідник, ви прагнете поділитися результатами ваших досліджень із науковими колами, у яких важливу роль відіграють науковці з міжнародною репутацією. Отримавши доступ до міжнародної спільноти, ви зможете розвивати зв’язки поза межами країни, поглибити свою спеціалізацію, сприяти розвитку досліджень, а також підвищити ваш особистий статус. Однак доступ до міжнародних наукових кіл передбачає знання та дотримання міжнародних стандартів, які, зокрема, включають анонімний процес рецензування та відбору статей.

По-друге, публікація статей у журналах, які мають процедуру анонімного рецензування та відбору статей, допомагає у професійній діяльності. Зрозуміло, що кар‘єрне зростання має свої особливості в різних країнах. Проте, науковець, який прагне отримати визнання за кордоном, має знати критерії щодо професійного підвищення, які використовуються в інших країнах. Одним з таких критеріїв є публікації в журналах з анонімним відбором статей. Саме такі публікації вважаються мірилом статусу та довіри до вас як до науковця, і, отже, визначають можливості кар‘єрного зростання. Таким чином, для міжнародної кар‘єри публікація в таких журналах є необхідною, інакше ваші професійні можливості будуть досить обмеженими.

Насамкінець, анонімний відбір та рецензування статей є гарним шляхом для саморозвитку, дає можливість дізнатися про інші дослідження та розробки, а також сприяє формуванню кола спеціалістів у галузі міжнародної економіки. Більш того, завдяки відредагованим статтям є можливість поліпшити власні навички написання статей.