Головна

Журнал

«Міжнародна економічна політика»

Випуск № 2(25)

 

 Зміст

Лук’яненко Дмитро, Бурмака Микола, Галахова Тетяна "Ідентифікація креативних інвестицій у глобальній економіці"

7

Колот Анатолій, Герасименко Оксана "Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери"

21

Оболенська Тетяна, Циркун Олена "Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами"

41

Каленюк Ірина, Дяченко Анастасія "Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі"

59

Циганкова Тетяна, Пономаренко Роман "Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній"

76

Панченко Євген, Войчак Микола "Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України"

99

Фролова Тетяна, Лук’яненко Любов, Отченаш Катерина "Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання"

126

 

Детальніше в цій категорії: « Випуск №24 (2016 р.) Випуск №27 (2017 р.) »