Алфавітний покажчик

А


• Антонюк Л. Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти / Л. Антонюк, Д. Ільницький, Д. Барабась, М. Сандул // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 2(27). - С. 7-39

• Антонюк Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: регіональний аспект / Л. Антонюк // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 49-68


Б


• Балежентіс А. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС / А. Балежентіс, О. Яценко // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 32-62

• Баль-Вожняк Т. Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій у Польщі та Україні / Т. Бал-Вожняк // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 153-178

• Баль-Вожняк Т. Економічні мережі як ефективні механізми координації інноваційної діяльності / Т. Баль-Вожняк // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 133-155

• Баторшина А. Дослідження ефективності фондового ринку України / А. Баторшина // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 1(4). - С. 101-121

• Бодров В. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції / В. Бодров, Р. Шепетько // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 78-98

• Бояр А. Система власних ресурсів у формуванні бюджету європейського союзу / А. Бояр // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 287-317

• Брикова І. Концепція міжнародної конкурентоспроможності національного регіону та її практичний вимір / І. Брикова // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 1(4). - С. 29-53

• Брикова І. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних регіонів у глобальному економічному просторі / І. Брикова // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 5-33

• Брикова І. Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації / І. Брикова // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 211-245

• Брикова І. Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства / І. Брикова, К. Гафарова // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 202-220

• Бурмака М. Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж / М. Бурмака, Ф. Зінченко // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 2(27). - С. 40-61

• Бурмака М. Креативізація глобального інвестиційного процесу / М. Бурмака // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 37-54

• Буряченко А. Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст / А. Буряченко, Л. Гераймович // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 105-128


В


• ВанДузер Дж. Е. Пов‘язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ / Дж. Е. ВанДузер // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 22-52

• Ващенко В. Раунд розвитку: основні результати, проблеми та перспективи імплементації / В. Ващенко, К. Марченко // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 11-21

• Верденхофа О. Параметри та моделі автономії університетів / О. Верденхофа, І. Каленюк, Л. Цимбал // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 109-127

• Веремієнко Т. Соціокультурна динаміка в процесі глобальних трансформацій / Т. Веремієнко // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 152-166

• Вожняк М. Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів / М. Г. Вожняк // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 7-28

• Вожняк М. Г. Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання / М. Г. Вожняк // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 35-54

• Вожняк М. Г. Стабілізаційна політика як механізм забезпечення соціально-економічного згуртування: висновки з досвіду антикризового регулювання Польщі / М. Г. Вожняк // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 76-97

• Вожняк М. Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України / М. Вожняк, Д. Фіршт, Л. Яблонскі // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 32-51

• Вороніна Г. Сучасна практика субсидування аграрного сектора в умовах функціонування глобальної торгової системи / Г. Вороніна // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 34-56


Г


• Гаврилишин О. Економічні перетворення в Україні в західній науковій літературі: загальний огляд / О. Гаврилишин // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 3-48

• Гаджиєва Ч. Сценарії геоекономічного розвитку Азейбарджанської республіки / Ч. Гаджиєва // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 140-154

• Гальперіна Л. Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі / Л.Гальперіна Любов, Ю.Клен // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 46-71

• Гечбая Б. Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій / Б. Гечбая, Є. Панченко, Н. Рудуха // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 7-31

• Гончарук А. Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи / А. Гончарук, О. Усенко // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 98-132

• Гончарук А. Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС / А. Гончарук, І. Троян // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 27-47

• Гордєєва Т. Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі/ Т. Гордєєва // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 101-125

• Горна М. Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн східної Європи/ М. Горна, Я. Іщук, Т. Халілова // Міжнародна економічна політика. - 2017. – № 2(27). - С. 137-155

• Грищенко А. Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти / А. Грищенко // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 246-274

• Громоздова Л. Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України / Л. Громоздова, В. Громоздов // Міжнародна економічна політика. - 2017. – № 2(27). - С. 173-187

• Грошек Д. Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі / Д. Грошек // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 46-59

• Гурова В. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / В. Гурова. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 149–169.

• Гурова Ю. Механізми транснаціоналізації людського ресурсу / Ю. Гурова // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 221-250


Д


• Давидович О. Світовий ринок злиттів і поглинань: економічний вимір та специфіка регулювання / О. Давидович // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 114-137

• Дейнека Т. Економічний імператив становлення глобального суспільства / Т. Дейнека // Міжнародна економічна політика. - 2017. – № 2(27). - С. 156-172

• Дзебих І. Оцінка інвестиційних проектів на прикладах газової і нафтової галузей промисловості України та Росії / І. Дзебих // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 156-183

• Дорожкіна М. Світові тенденції та перспективи розвитку ринку нафти та нафтопродуктів / М. Дорожкіна // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 57-84

• Дяченко О. Соціально-економічний розвиток аграрного сектору України в контексті вибору зовнішньоекономічних стратегій / О. Дяченко // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 114-133

• Д'якон Д. Соціально відповідальна діяльність будівельних компаній у міжнародних ланцюгах поставок / Д'якон Д., Асланзаде Р. // Міжнародна економічна політика. - 2020. - № 1-2(32-33). - С. 81-99


Є


• Євдокимова Ю. Мале та середнє підприємництво в експортноорієнтованій стратегії розвитку України / Ю. Євдокимова // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 58-83


Ж


• Жека В. Детермінанти корпоративного управління: свідчення перехідних економік (на рівні фірм), Україна / В. Жека // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 5-31


І


• Іващук С. Експортна стратегія в сучасній системі державного управління / С. Іващук // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 102-128

• Ільницький Д. Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма / Д. Ільницький // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 123-154

• Ільницький Д. Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь / Д.Ільницький // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 72-98


К


• Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі / І. Каленюк, А. Дяченко // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 59-75

• Каленюк І. Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн / І. Каленюк, Л. Цимбал // Міжнародна економічна політика. - 2020. - № 1-2(32-33). - С. 7-26

• Кальченко Т. Концептуальні засади теоретичної ідентифікації часових кордонів глобалізації / Т. Кальченко // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 52-67

• Карасьова Н. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України / Н. Карасьова // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 129-152

• Ковтонюк К. Фінансова євроінтеграційна політика України / К. Ковтонюк // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 126-149

• Колот А. Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки / А. Колот // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 5-22

• Колот А. Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 21-40

• Копич Р., Шевчук В. Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода координації фіскальної політики / Р. Копич, В. Шевчук// Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 73-94

• Король В. Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри / В. Король, О. Небильцова // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 100-122

• Корчевська Л. Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства / Л. Корчевська // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 74-102

• Кравченко О. Ринкова вартість компанії: методологія оцінки і шляхи максимізації / О. Кравченко // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 184-206

• Кравчук Н. Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження / Н. Кравчук // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 170-210

• Кравчук Р. Політика фінансових обмежень: приклад України, 1992—2000 / Р. Кравчук // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 69-99


Л


• Ладуба Т. Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік / Т. Ладуба // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 184-209

• Лахно С. Стратегія та перешкоди на шляху вступу України до СОТ / С. Лахно // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 103-125

• Леонов Д. Методологічні засади порядку оцінювання обсягу інвестиційних надходжень від недержавних пенсійних фондів в економіку України / Д. Леонов, С. Коба // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 117-142

• Лилик І. Особливості поведінки споживачів у нових ринкових економіках / І. Лилик // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 222-240

• Лиськова Л. Пріоритети інноваційного розвитку україни в домінантах євроінтеграційних процесів / Л. Лиськова // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 130-154

• Ложачевська О. Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень / О. Ложачевська, К. Сидоренко, С. Сіденко // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 55-74

• Лук'яненко Д. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / Д. Лук'яненко, О. Тітова // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 5-21

• Лук'яненко Д. Ідентифікація креативних інвестицій у глобальній економіці / Д. Лук’яненко, М. Бурмака, Т. Галахова // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 7-20

• Лук’яненко Д. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / Д. Лук’яненко, О. Лук’яненко, О. Дорошенко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 5-26

• Лук’яненко Д. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д. Лук’яненко, О. Мозговий, М. Бурмака. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 5–28.

• Лук’яненко Д. Стратегії глобального управління / Д. Лук’яненко, Т. Кальченко // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 5-43

• Лук’яненко О. Інтелектуальний капітал в структурі глобальної економіки / О. Лук’яненко, І. Дворник, Д. Колечко // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 88-108

• Лук’яненко О. Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі / О. Лук’яненко, А. Нямещук // Міжнародна економічна політика. - 2020. – № 1-2(32-33). - С. 27-49

• Луцишин З. "Moral Hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 83-106

• Луцишин З. Асиметрія та парадокс фінансової глобалізації / З. Луцишин // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 88-121

• Луцишин З. Валютна стратегія конструктивізму у Казахстані / З. Луцишин, І. Співак // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 120-139

• Луцишин З. Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму / З. Луцишин, Н. Резнікова // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 48-65

• Луцишин З. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / З. Луцишин, Н. Кравчук // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 29–49.

• Луцишин З. Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів / З. Луцишин, Е. Мехтієв // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2(27). – С. 62–94.


М


• Максимець О. Екологічно відповідальна торгівля та її значення для сталого лісогосподарювання / О. Максимець // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 85-113

• Маркевич К. Пріоритет інвестиційної привабливості в політиці стійкого економічного зростання Великої Британії / К. Маркевич, В. Юрчишин // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 52-77

• Маркі С. Членство України у Світовій організації торгівлі / С. Маркі // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 3-10

• Мачок Є. Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції / Є. Мачок // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 251-286

• Мацук З. Глобальні виклики та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / З. Мацук // Міжнародна економічна політика. - 2020. - № 1-2(32-33). - С. 153-177

• Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 241-271

• Мікула Н. Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону / Н. Мікула, О. Дацко // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 210-235

• Мозговий О. Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу / О. Мозговий, Н. Стукало // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 5-32

• Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О.Мозговий, О.Павлюк // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 28-45

• Мозговий О. Формування концепції ризик-орієнтованого банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи / О.Мозговий, О.Павлюк // Міжнародна економічна політика. - 2020. - № 1-2(32-33). - С. 137-152

• Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку / О. Мозговий, Д. Малащук // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 29-51

• Молчанова Е. Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют / Е. Молчанова, Ю. Солодковський // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 60-79

• Молчанова Е. Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку / Е. Молчанова , К. Ковтонюк // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 144-170

• Молчанова Е. Трансформація вимог формування нового економічного порядку / Е. Молчанова // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 41-62

• Молчанова Е. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку / Е. Молчанова // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 103-125

• Москалик Р. Права інтелектуальної власності та міжнародна торгівля: наслідки для країн, що розвиваються / Р. Москалик // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 89-113

• Мунько М. Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні / М. Мунько // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 34-57


Н


• Новицький В. Завдання науково-технічної політики в контексті євроінтеграції / В. Новицький // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 143-169


О


• Оболенська Т. Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами / Т. Оболенська, О. Циркун // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 41-58

• Олефір А. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища / А. Олефір, В. Тіпанов // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 179-221

• Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 155-178

• Орєхова Т. Формування інтеграційних пріоритетів арабських країн Близького Сходу в умовах трансформації глобального світоустрою / Т. Орєхова, Ф. Макаріх // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 41-75

• Орловська Ю., Морозова С. Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій / Ю. Орловська, С. Морозова // Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 55-72


П


• Павленко Ю. Глобалізація та цивілізаційні зрушення сьогодення / Ю. Павленко // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 1(2). - С. 100-116

• Панченко В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання / В. Панченко, Н. Резнікова // Міжнародна економічна політика. - 2017. – № 2(27). - С. 95-117

• Панченко В. Регуляторна конкуренція в цифровій економіці: нові форми протекціонізму / В. Панченко, Н. Резнікова, О. Булатова // Міжнародна економічна політика. - 2020. – № 1-2(32-33). - С. 50-80

• Панченко Є. Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України / Є. Панченко, М. Войчак // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 99-125

• Панченко Є. Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття / Є. Панченко, М. Дамаскіна // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 33-73

• Панченко Є. Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій / Є. Панченко, О. Лук’яненко // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 32-65

• Панченко Є. Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту / Є. Панченко, М. Войчак // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 27-53

• Паценко О. Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку / О. Паценко, Е. Молчанова // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 179-208

• Пеллесова П. Моравія та Сілезія крізь призму безробіття / П. Пеллесова // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 167-178

• Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці / Л. Петрашко // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 115-141

• Петрашко Л. Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США / Л. Петрашко // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 236-256

• Пилипенко С. Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції / С. Пилипенко // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 155-183

• Пол С. О., Офуебе Ч. Роль Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку в сучасній індустріалізації Нігерії / С. Пилипенко // Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 119-144

• Попко Д. Моделювання конвергенції України до ЄС / Д. Попко, О. Ткачук // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 29-51

• Поручник А. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві / А. Поручник // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 94-121

• Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в європейському союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 5-26

• Поручник А. Реґіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних реґіонів / А. Поручник, І. Брикова // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 134-173

• Поручник А. Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О.І. «Теорії міжнародного бізнесу» / А. Поручник, Я. Столярчук // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 136-138

• Поручник А. Формування інституційних передумов системи глобального управління / А. Поручник, Ю. Гайдай // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 44-87

• Пригара О. Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів / О. Пригара  // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 1(4). - С. 54-80


Р


• Радзієвська С. Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток / С. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 126-157

• Радзієвська С. Глобальні домінанти розвитку Китаю / C.Радзієвська, І.Ус, Д.Покришка // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 137-168

• Радзієвська С. Глобальні економічні процеси та Україна / С. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 80-104

• Радзієвська С. Регіональні об’єднання в глобальній економіці / С. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 109-135

• Радзієвська С. Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності / С. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 63-86

• Радомський А. Особливості переговорного процесу в рамках СОТ: аналіз проблем та шляхи їх вирішення / А. Радомський // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 68-84

• Редзюк Є. Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС / Є. Редзюк // Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 95-118

• Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н. Резнікова // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 1(24). - С. 52-73

• Руденко Л. Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій / Л. Руденко // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 32-62

• Руденко-Сударєва Л. Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації / Л. Руденко-Сударєва, Д. Гуртов // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 74-101

• Руденко-Сударєва Л. Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній / Л. Руденко-Сударєва, В. Оніщенко // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 66-94


С


• Савченко Т. Методологічні та методичні аспекти трансфертного ціноутворення у банківських установах України / Т. Савченко  // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 2(5). - С. 5-33

• Сацик В. Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків / В. Сацик // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 129-156

• Сівачова О. Міжнародний аутсорсинг як виклик для світової торгової системи / О. Сівачова, К. Карпова // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 138-168

• Сіденко С. Соціально-економічний вимір сучасної глобалізації / С. Сіденко // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 72-93

• Сіденко С. Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань / С. Сіденко, Д. Кір’яков // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 55-82

• Сіденко С. Міжнародні фінансові організації у процесах економічної модернізації країн / С. Сіденко, М. Кульбіда // Міжнародна економічна політика. - 2020. - № 1-2(32-33). - С. 100-136

• Сніжко О. Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи / О. Сніжко // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 99-119

• Соколова З. Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік субсахарської Африки / З.Соколова // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 169-198

• Солодковський Ю. Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку / Ю. Солодковський, О. Довженко // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 133-152

• Столярчук Я., Поручник А., Туролєв Г., Богатирьов О.Імперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу / Я. Столярчук, А. Поручник, Г. Туролєв, О. Богатирьов  // Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 23-54

• Столярчук Я. Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об'єктів інтелектуальної власності / Я. Столярчук, О. Бєлєнький, В. Столярчук  // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 54-73

• Столярчук Я. Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу / Я. Столярчук // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - С. 122-151

• Столярчук Я. Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст / Я. Столярчук, А. Свєтлов // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 21-40

• Стукало Н., Сімахова А.Глобальні тренди розвитку соціальної економіки / Н. Стукало, А. Сімахова // Міжнародна економічна політика. - 2021. - № 1(34). - С. 7-22

• Стукало Н. Оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації: особливості для України / Н. Стукало // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 1(4). - С. 81-100

• Субочев О. Аналіз взаємозв’язку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій / О. Субочев // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 209-227

• Сушил К. Структурна динаміка внутрішньогалузевої торгівлі між Індією та Бангладеш у 1975-2010 роках / К. Сушил, А. Шахід // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2(21). - С. 5-31


Т


• Тіпанов В. Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг / В. Тіпанов, Д. Чернюк // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 275-306

• Ткаленко С. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 87-104


У


• Українець Л. Формування зовнішньоторговельної політики в умовах екологізації економічного розвитку / Л. Українець // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 85-102

• Усенко О. Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості) / О. Усенко // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 2(7). - С. 84-129


Ф


• Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 155-179

• Федірко О. Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики / О. Федірко // Міжнародна економічна політика. - 2007. - № 1(6). - С. 63-88

• Федірко О. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах / О.Федірко // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 99-118

• Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики / А. Філіпенко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 5-20

• Фостик Б. Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT / Б. Фостик // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 157-171

• Фролова Т. Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу / Т. Фролова // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 107-132

• Фролова Т. Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності / Т. Фролова, І. Гончар. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 110–125.

• Фролова Т. Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання / Т. Фролова, Л. Лук’яненко, К. Отченаш // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 126-155


Ц


• Циганкова Т. Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності / Т. Циганкова, Т. Завгородня // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 5-31

• Циганкова Т. Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній / Т. Циганкова, Р. Пономаренко // Міжнародна економічна політика. - 2016. - № 2(25). - С. 76-98

• Циганкова Т. Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній / Т. Циганкова, А. Іщенко // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 7-27

• Циганкова Т. Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі / Т. Циганкова, О. Євдоченко, Н. Шелестович // Міжнародна економічна політика. - 2012. - № 1-2(16-17). - С. 5-34

• Циганкова Т. Сучасні коаліції та угруповання сот у формуванні глобальної торгової політики / Т. Циганкова, Г. Солодковська // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 22-40


Ч


• Черкас Н. Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні / Н. Черкас // Міжнародна економічна політика. - 2006. - № 1(4). - С. 5-28

• Черницька Т. Альтернативна енергетика сполучених штатів америки в умовах глобальних викликів / Т. Черницька, Ю. Новосад // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 75-108

• Черницька Т. Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва / Т. Черницька // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 1(18). - С. 105-127

• Чернявська О. Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії / О. Чернявська // Міжнародна економічна політика. - 2009. - № 1-2(10-11). - С. 172-201

• Чугаєв О. Сучасні детермінанти економічної сили країн / О.Чугаєв // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 1(26). - С. 119-136

• Чужиков А. Динаміка розвитку медійних корпорацій в умовах глобалізації / А. Чужиков // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 128-143

• Чужиков В. Внутрішньорегіональна диверсифікіція зовнішньої торгівлі України / В. Чужиков // Міжнародна економічна політика. - 2004. - № 1(1). - С. 53-71

• Чужиков В. Модернізація аграрної політики ЄС / В. Чужиков, О. Вінська // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 95-114


Ш


• Шаров О. Економічна дипломатія як симбіоз науки та політики / О. Шаров // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 1(28). - С. 63-87

• Шаров О. Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації / О. Шаров // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 1(20). - С. 23-45

• Шаров О. Процес створення фіскального союзу країн ЄС / О. Шаров // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1(22). - С. 74-99

• Шахід А. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / А. Шахід, І. Саба. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 50–76.

• Швиданенко О. Новітня парадигма глобалізації: світоцілісність чи альтернативи розвитку? / О. Швиданенко // Міжнародна економічна політика. - 2005. - № 2(3). - С. 5-28

• Швиданенко О. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР / О. Швиданенко, Б. Антонюк // Міжнародна економічна політика. - 2017. – № 2(27). - С. 118-136

• Швидкий О. Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку / О. Швидкий, І. Дзебих // Міжнародна економічна політика. - 2011. - № 1-2(14-15). - С. 142-169

• Шевчук В. Макроекономічні ефекти відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня в Україні / В. Шевчук // Міжнародна економічна політика. - 2010. - № 1-2(12-13). - С. 257-277


Ю


• Юлек М. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / М. Юлек, О. Яценко. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 77–109.

• Юрчишин В. Інвестиційна активність в країнах вишеградської групи: виклики для України / В. Юрчишин, К. Маркевич. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 126–148.


Я


• Яблонскі Л. Формування економіки знань в єс: методологічні засади та механізми імплементації / Л. Яблонскі, М. Яблонскі, О. Федірко // Міжнародна економічна політика. - 2018. – № 2(29). - С. 7-36

• Яценко О. Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків / О. Яценко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - № 2(19). - С. 66-100